Optymalna praca maszyny CNC – jak to sprawdzić

W firmach i zakładach produkcyjnych opartych na parkach maszynowych CNC, to optymalizacja procesów produkcyjnych jest fundamentem finansowej stabilizacji przedsiębiorstwa. Dziś coraz więcej zakładów ma tego świadomość i dąży do weryfikacji i lepszego zarządzania czasem pracy maszyn CNC.

Przed przystąpieniem do zasadniczej optymalizacji procesów produkcyjnych, warto zacząć od przeanalizowania…

…czym właściwie jest optymalna praca maszyn?
Jakie procesy produkcyjne chcemy optymalizować?

Na samą optymalizację pracy maszyn ma wpływ kilka czynników. Dotykają one różnych obszarów produkcji, ale potrafią wykraczać również poza nią.

Kontrola czasu pracy maszyn

Jednym z najważniejszych czynników jest realny czas pracy maszyn i ludzi. Realny, a nie taki jaki jest raportowany przez np. pracowników w systemie ERP lub kartach pracy.

Maszyny w zakładach i firmach produkcyjnych powinny praktycznie nieustannie pracować (poza zaplanowanymi okresami bezczynności, rzecz jasna). Proces produkcyjny powinien być więc możliwe jak najbardziej płynny i pozbawiony przestojów.
Maszyna w przedsiębiorstwie ma zarabiać. Jeśli nie pracuje, to nie zarabia, a koszty produkcji rosną.

Lecz jak wiele firm faktycznie sprawdza rzeczywistą pracę maszyn? Jak to w praktyce można wykonać?

W najprostszym ujęciu, polegać to może na sprawdzeniu ile godzin w czasie danej zmiany maszyna faktycznie pracuje, a ile czasu jest bezczynna, czyli nie pracuje z różnych przyczyn.

Optymalizacja procesów produkcyjnych w tym ujęciu to nic innego jak dążenie do wydłużenia czasu pracy maszyny.

Oczywiście przyczyn bezczynności maszyny może być bardzo dużo:

  • począwszy od źle przygotowanego procesu produkcyjnego (np. z uwagi na źle przygotowane planowanie produkcji),
  • poprzez nieodpowiednio przygotowane utrzymanie ruchu (np. braki kompetencyjne, które wymagać mogą specjalistycznego szkolenia),
  • a skończywszy na nienależytym wywiązywaniu się z obowiązków przez pracowników na produkcji (co może wymagać wdrożenia zakładowej kontroli produkcji).

Zagadnienie jest skomplikowane i zależy od procesu produkcji dla danej firmy.

Kontrola kosztów produkcji

Kolejnym czynnikiem wpływającym na optymalizację pracy maszyn jest jakość zasobów.

Zasoby maszyny to frezy, narzędzia, oprzyrządowanie. Każdy z tych zasobów prędzej czy później się zużywa, lecz nie wszystko eksploatuje się w ten sam sposób. Różnice w jakości między poszczególnymi elementami mogą mieć istotny wpływ na optymalizację procesów produkcyjnych.

Z zasobami związana jest zatem optymalizacja kosztów produkcji. Aby ją przeprowadzić należy określić opłacalność zużywanych zasobów oraz docelowo wyeliminować nieoptymalne zasoby – czyli takie, które zużywają się zbyt szybko.

Kontrola “jakości” klientów

Klient to trzeci czynnik który wywiera wpływ na optymalizację produkcji i w ogóle na zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie. Dziś bardzo popularne w wielu dziedzinach jest określenie tzw. avataru klienta czyli opisanie klienta idealnego.

Z punktu widzenia biznesowego klient idealny to taki, który składa regularne zamówienia, jest wypłacalny i przewidywalny.
Z punktu widzenia produkcyjnego natomiast, jakość klienta możemy ocenić poprzez wyliczenie nakładu czasu pracy jaki został wniesiony do wykonania zlecenia, do rzeczywistego zysku firmy.

Te dwa ujęcia klienta nie zawsze są w 100% zbieżne, lecz są to zagadnienia, które wchodzą w zakres lean management, czyli takiego zarządzania produkcją, aby maksymalizować zysk z klienta, dzięki optymalnemu procesowi planowania produkcji i minimalizacji kosztów produkcji.

Czy moja produkcja pracuje optymalnie – skąd mam to wiedzieć?

Najprostsza sprawa to analiza uprzednio zebranych danych. Firmy produkcyjne powinny jak najszybciej zacząć gromadzić dane z produkcji: na ich podstawie możliwa jest do przeprowadzenia optymalizacja produkcji.

Samych sposobów na gromadzenie danych jest kilka: można to robić w sposób ręczny czyli używać arkuszy kalkulacyjnych i na bieżąco je aktualizować lub skorzystać z automatycznego systemu realizacji produkcji, który na bieżąco będzie monitorować pracę maszyn.

Jak wspomnieliśmy na początku artykułu, realny czas pracy maszyn to jeden z czynników wpływających na to, czy proces produkcyjnych jest zoptymalizowany.

Proces zbierania i przetwarzania danych można zautomatyzować poprzez wdrożenie systemu produkcyjnego klasy MES (Manufacturing Execution System), który automatycznie w czasie rzeczywistym będzie zbierał dane o czasie pracy maszyn z produkcji.

To bardzo wygodne rozwiązanie, dzięki któremu dowiesz się w jakim okresie czasu Twoja maszyna była najbardziej produktywna, a ile czasu spędziła na przestoju. Tego rodzaju oprogramowanie bardzo często jest kluczowe w procesie optymalizacji produkcji.

Jeśli chcesz zobaczyć jak taki system może działać i wyglądać, sprawdź konto pokazowe Scout, klikając poniżej.

Optymalna praca maszyny CNC – jak to sprawdzić
Przewiń do góry