Świadomość Przemysłu 4.0

Kiedy świat zaczęła ogarniać Czwarta Rewolucja Przemysłowa, jedni z euforią przyjęli jej nadejście, a inni bali się nadchodzących zmian. Czy obawy były zasadne? Jak na początku 2021 roku świat i ludzie widzą Przemysł 4.0 i co się zmieniło na przestrzeni ostatnich kilku lat?

Z każdą rewolucją przemysłową wiązał się strach, że nowe technologię zastąpią ludzi, co w długim terminie spowoduje znaczący wzrost bezrobocia. Dlatego część pracowników w przedsiębiorstwach produkcyjnych wzbraniała się przed otworzeniem się na zmiany i wprowadzaniem nowych technologii.
Stało to w opozycji do działań firm, dla których optymalizacja kosztów produkcyjnych często związaną była z redukcją zatrudnienia.

Historia pokazuje jasno, że prognozy długoterminowego bezrobocia okazywały się błędne.

Optymalizacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii doprowadzała do zjawiska dokładnie odwrotnego: coraz dynamiczniej rozwijający się przemysł potrzebuje coraz więcej wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Widać zatem, że rozwój technologii ma służyć wspieraniu człowieka, a nie jego eliminacji. Nie da się całkowicie wyeliminować ludzkiej pracy. Maszyny doskonale sprawdzają się w automatycznych procesach i powtarzalnych schematach. Praca ludzka jest zaś niezastąpiona jeżeli chodzi o myślenie abstrakcyjne, przewidywanie czy wyciąganie nieoczywistych wniosków.

Fundamenty rozwoju Przemysłu 4.0

Poznanie i zaakceptowanie (lub nie!) tego co przyniesie Przemysł 4.0 nie może się udać bez edukacji i wymiany doświadczeń.

Edukacja była kluczowym elementem w czasie, kiedy czwarta rewolucja przemysłowa powstawała.
Wymiana doświadczeń jest z kolei szalenia istotna obecnie, bo pokazuje i uświadamia jak wielki potencjał niesie rozwój Przemysłu 4.0.

Te dwa elementy sprawiają, że idea Przemysłu 4.0 dociera do mniejszych firm. Dzięki rosnącej świadomości na tym polu, coraz więcej przedsiębiorstw z sektora MŚP rozumie, że rozwój i wdrażanie nowych technologii nie jest zarezerwowane wyłącznie dla wielkich przedsiębiorstw.

Dostosowywanie się do aktualnych standardów rynku oraz zwiększanie efektywności produkcji to dla MŚP często być albo nie być na rynku. Pomóc w tym może szybkie i efektywne kosztowo wdrożenie oprogramowania dla produkcji.

System produkcyjny dla MŚP

Wraz z upowszechnieniem się Przemysłu 4.0, na znaczeniu zyskały połączone maszyny (smart devices, smart machines). Za tym określeniem kryje się m.in. wymiana danych między różnymi systemami i urządzeniami, czy też monitorowanie procesu produkcji.

W przypadku zakładów produkcyjnych opartych na maszynach CNC, w praktyce oznacza to automatyczne monitorowanie pracy maszyn przy pomocy nieinwazyjnego systemu produkcyjnego, takiego jak Scout.

Scout pozwala m.in.: poznać wiarygodne statystyki pracy maszyn, prawdziwy stan maszyn oraz ocenić obiektywnie pracę operatorów maszyn. Tylko dzięki takim informacjom możliwa jest skuteczna optymalizacja produkcji w przedsiębiorstwie.

Scout to idealne rozwiązanie, aby Przemysł 4.0 wreszcie zagościł w sektorze MŚP.

Dowiedz się więcej o Przemyśle 4.0, monitorowaniu maszyn w Scout lub zostaw do siebie kontakt, aby uruchomić bezpłatny okres próbny:

Świadomość Przemysłu 4.0
Przewiń do góry