Powiadomienia

Powiadomienia

W Scout istnieje możliwość zdefiniowania powiadomień (email, sms – wkrótce) w momencie wystąpienia dowolnie określonego warunku podczas odbioru danych z maszyn.

Przykładowe sytuacje, w których można wysłać powiadomienia:

  • zbyt długa bezczynność maszyny w godzinach pracy
  • zbyt duża lub mała wartość dowolnego parametru procesowego (np. prędkości lub override)
  • zła wartość dowolnego parametru procesowego

Pozwala to znacząco usprawnić zakładową kontrolę produkcji i wesprzeć służby utrzymania ruchu.

Przewiń do góry