Statystyki pracy

Historia pracy i analityka

Właściwie przeprowadzana zakładowa kontrola produkcji wymaga łatwego i szybkiego dostępu do najważniejszych danych.

Ekrany statystyki i analityki dają momentalnie wgląd do wydajności maszyn i tego, jak ona się rozkładała w czasie.

Dane mogą zostać zsumowane (zgrupowane) po dowolnym parametrze procesowym, np. po:

  • stanie pracy maszyny (praca, bezczynność, konserwacja)
  • programie wykonywanym
  • przypisanym zleceniu

oraz dodatkowo przefiltrowane po dowolnym parametrze procesowym.

To wszystko pozwoli na lepsze zarządzanie produkcją, w oparciu o rzeczywiste dane.

Przewiń do góry