CNC IoT Gateway

Wdrażasz narzędzia cyfrowe w swojej firmie?

Coraz częściej wdrażane są systemy do zarządzania produkcją (ERP) lub planowania produkcji (APS), znacząco usprawniające prace w przedsiębiorstwie.

Bardzo często jednak do pełnego obrazu sytuacji brakuje rzeczywistych danych z maszyn, aby zestawić założenia ze stanem faktycznym oraz aby rzetelnie monitorować produkcję.

Jednym słowem brakuje systemu MES lub bramki IoT do maszyn. Scout wypełnia tę lukę.

Dzięki swojej elastyczności, system Scout może przekazywać dane pobierane z maszyn CNC lub sterowników PLC do dowolnej aplikacji zewnętrznej.

Możliwe jest również przekazywanie do Scout danych z systemów zewnętrznych (np. informacje o pracownikach, zleceniach itp) w celu połączenia ich z danymi odbieranymi z maszyn.

Pozwala to automatycznie monitorować proces produkcji, stanowiąc podstawę do jej dalszej optymalizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź system Scout

Przewiń do góry