Pozostałe funkcje

Integracje z systemami zewnętrznymi

Scout  umożliwia dwustronną wymianę danych przez REST API z systemami zewnętrznymi, takimi jak system ERP, system APS lub inny.

Wymiana danych następować może w czasie rzeczywistym, okresowo lub na żądanie.

Możliwe jest dzięki temu m.in.:

  • wymiana danych z ERP/APS w Panelach operatora: pobieranie aktualnej listy zleceń z ERP/APS, oznaczanie start/stop zlecenia w ERP itp
  • automatyczne pobieranie danych z ERP/APS odnośnie aktualnie przypisanego do stanowiska pracownika lub zlecenia
  • przesyłanie informacji do systemu ERP/APS rzeczywistych czasów pracy maszyn w celu ich weryfikacji z założeniami
  • wysyłanie wiadomości SMS lub innych przez bramkę API

Jako autorzy systemu Scout, posiadamy dogłębną wiedzę na temat jego działania i jesteśmy w stanie zintegrować Scout praktycznie z dowolnym systemem zewnętrznym.

Integracja z urządzeniami peryferyjnymi

Scout umożliwia również integrację z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak:

  • moduły wejść/wyjść do wysterowania urządzenia lub maszyny w określonym momencie
  • moduły odtwarzające dźwięk w momencie np. wykrytej długotrwałej bezczynności na maszynie
  • moduły czytników kart RFID służące do identyfikacji pracowników przy maszynie
  • czytniki kodów kreskowych lub QR identyfikujących wykonywane zlecenie

Z uwagi na dużą elastyczność Scout, możemy go zintegrować z praktycznie dowolnym urządzeniem peryferyjnym.

Strony dostępne publicznie

Niektóre widoki systemu powinny być dostępne publicznie – bez konieczności logowania. Dotyczy to np. widoków umieszczanych na halach produkcyjnych lub widoków raportów dla zarządu.

Scout umożliwia wygenerowanie bezpiecznych adresów URL do określonych widoków, aby móc z nich korzystać od razu po wejściu, bez konieczności wprowadzania użytkownika lub hasła.

Import/eksport XLSX

Szerokie możliwości importu lub eksportu plików Excel XLSX obejmują m.in.:

Przewiń do góry