Dokumentacja użytkownika

1. Rozpoczynanie pracy ze Scout

2. Ekran Pulpitu

Pulpit to miejsce w którym widoczny jest aktualny stan wszystkich Twoich maszyn.

Każdy stan oznaczony jest innym kolorem: zielony to wykonywanie zadanie, zółty to bezczynność, szary to offline (np. maszyna lub SCT wyłączone).

3. Ekran analityki

Ekran analityki przedstawia podstawowe informacje statystyczne z pracy maszyn w formie kilku wykresów.

Dzięki analityce możesz: sprawdzić czas pracy maszyny dla podanego przedziału czasowego (z podziałem na godziny lub dni), porównać czas pracy z czasem bezczynności, przeanalizować czas pracy danego narzędzia oraz plików.

4. Ekran raportów

Widok raportów to tabelę zawierająca wartości godzinowe i wydajność procentową pracy maszyn w podziale na dni.

Dzięki temu można natychmiast zorientować się jak wyglądała wydajność pracy maszyny (godzinowo i %) w określonym tygodniu.

5. Ekran wykonanych zadań

Scout zachowuje informacje o wszystkich pracach przesłanych z Twojej maszyny na serwer. Dzięki temu możesz w każdej chwili przejrzeć wykonane wcześniej prace.

6. Ekran alarmów

W przypadku najpopularniejszych kontrolerów CNC, dostępne są również alarmy otrzymywane bezpośrednio z kontrolera.

Wszystkie otrzymane alarmy są zapisywane do archiwum co pozwala na przeprowadzenie łatwej i szybkiej diagnozy.

7. Edycja swojego konta użytkownika

Aby wejść w edycję swojego konta i zmienić swój avatar (zdjęcie) lub hasło do konta, kliknij w prawym górnym rogu na swoją nazwę użytkownika a nastęnie na obecne zdjęcie lub ikonę.

8. Pozostałe ekrany

Pozostałe ekrany w systemie umożliwiają m.in.: proste zarządzanie klientami i zamówieniami. Możliwe jest również powiązanie zadań z klientami/zamówieniami, dzięki czemu możesz bardzo łatwo wygenerować raporty i statystyki dla wybranych klientów/zamówień.

Przewiń do góry