Dokumentacja użytkownika

1. Rozpoczynanie pracy ze Scout

  1. Zacznij od założenia i aktywowania konta w systemie.
  2. Po zalogowaniu, pobież i zainstaluj SCT. Najlepiej wykonać to na komputerze, który może być cały czas włączony (albo przynajmniej przez większość czasu włączony).
  3. Dodaj swoje maszyny do SCT wybierając odpowiedni system sterowania oraz podając ich numery IP w sieci wewnętrznej.
  4. Po pomyślnym dodaniu maszyn, będą one od razu widoczne na Pulpicie po zalogowaniu przez www.
  1. Skontaktuj się z nami w celu określenia warunków technicznych oraz ile i jakie maszyny chcesz monitorować.
  2. Udostępnij nam (czasowy) zdalny dostęp do wybranego serwera w celu zainstalowania wymaganych komponentów, oprogramowania oraz systemu Scout i SCT.
  3. Po zakończeniu naszych działań, możesz korzystać ze Scout logując się na swój serwer.
  4. Na prośbę Twojego działu IT, możemy również dostarczyć pomoc techniczną dot. np. ustawienia wykonywania kopii zapasowych bazy danych.

2. Ekran Pulpitu

Pulpit to miejsce w którym widoczny jest aktualny stan wszystkich Twoich maszyn.

Każdy stan oznaczony jest innym kolorem: zielony to wykonywanie zadanie, zółty to bezczynność, szary to offline (np. maszyna lub SCT wyłączone).

3. Ekran analityki

Ekran analityki przedstawia podstawowe informacje statystyczne z pracy maszyn w formie kilku wykresów.

Dzięki analityce możesz: sprawdzić czas pracy maszyny dla podanego przedziału czasowego (z podziałem na godziny lub dni), porównać czas pracy z czasem bezczynności, przeanalizować czas pracy danego narzędzia oraz plików.

4. Ekran raportów

Widok raportów to tabelę zawierająca wartości godzinowe i wydajność procentową pracy maszyn w podziale na dni.

Dzięki temu można natychmiast zorientować się jak wyglądała wydajność pracy maszyny (godzinowo i %) w określonym tygodniu.

5. Ekran wykonanych zadań

Scout zachowuje informacje o wszystkich pracach przesłanych z Twojej maszyny na serwer. Dzięki temu możesz w każdej chwili przejrzeć wykonane wcześniej prace.

6. Ekran alarmów

W przypadku najpopularniejszych kontrolerów CNC, dostępne są również alarmy otrzymywane bezpośrednio z kontrolera.

Wszystkie otrzymane alarmy są zapisywane do archiwum co pozwala na przeprowadzenie łatwej i szybkiej diagnozy.

7. Edycja swojego konta użytkownika

Aby wejść w edycję swojego konta i zmienić swój avatar (zdjęcie) lub hasło do konta, kliknij w prawym górnym rogu na swoją nazwę użytkownika a nastęnie na obecne zdjęcie lub ikonę.

8. Pozostałe ekrany

Pozostałe ekrany w systemie umożliwiają m.in.: proste zarządzanie klientami i zamówieniami. Możliwe jest również powiązanie zadań z klientami/zamówieniami, dzięki czemu możesz bardzo łatwo wygenerować raporty i statystyki dla wybranych klientów/zamówień.

Przewiń do góry