Panel operatora

Widok dla pracowników produkcyjnych

Panel operatora w Scout to specjalnie przygotowane widoki, umożliwiające operatorom maszyn wprowadzanie dodatkowych informacji o przebiegu produkcji.

Te łatwe do użycia widoki skutecznie zastępują lub uzupełniają rozwiązania z zewnętrznych systemów ERP. Pozwalają również odejść od papierowej metody wprowadzania zbierania tych informacji, eliminując błędy i umożliwiając dostęp do nich w czasie rzeczywistym (a nie po kilku dniach, kiedy zostaną wprowadzone).

Operator może wykonać szereg czynności takich jak:

  • wybrać maszynę lub maszyny na których aktualnie pracuje
  • oznaczyć wykonanie poprawne (OK) lub niepoprawne detalu (NOK)
  • oznaczyć wykonywaną czynność (np. przezbrojenie) na maszynie
  • oznaczyć sytuacje awaryjne (powoduje to specjalne wyróżnienie maszyny na Pulpicie)
  • wybrać (np z HarmonogramuERP) lub wprowadzić wykonywane zlecenie

Tak wprowadzone dane są łączone z danymi pobieranymi z maszyn, aby jeszcze lepiej przeprowadzać monitorowanie produkcji.

Przewiń do góry