Monitoring maszyn

Monitoring maszyn w czasie rzeczywistym

Rzetelne monitorowanie pracy maszyn CNC (i nie tylko) wymaga gromadzenia danych produkcyjnych wysokiej jakości.

Informacje pochodzące z produkcji oraz maszyn i urządzeń powinny być dostępne łatwo, szybko (w czasie rzeczywistym) oraz wolne od wad ręcznego wprowadzania danych.

Właśnie dlatego w przypadku systemu Scout MES, monitorowanie maszyn oparte jest na pobieraniu danych wprost z kontrolera urządzenia, przez firmową sieć LAN.
Dla każdego sterowania, dobierana jest optymalna metoda (protokół komunikacyjny) dostępu do danych produkcyjnych z maszyny.

Zorganizowany w ten sposób monitoring maszyn, w odróżnieniu od ręcznego zbierania danych z maszyn, posiada szereg zalet.

1. Przede wszystkim, dane z maszyn i urządzeń pobierane są automatycznie.
W przypadku najpopularniejszych maszyn CNC, podłączenie ich do monitorowania pracy odbywa się to bez ingerencji elektrycznej w maszyny.
Umożliwia to również uruchomienie monitoringu maszyn szybko i w pełni zdalnie.

2. Dane odebrane z maszyn zapisywane są do bazy danych i dostępne dla zainteresowanych przez przeglądarkę internetową od razu.
Nie ma potrzeby wprowadzać ich ręcznie ani przepisywać do komputera np. na koniec zmiany.
Najważniejsze widoki systemu mogą zostać dostosowane pod wymagania klienta.

3. System monitorowania maszyn Scout zawiera dane nieprzekłamane i dokładnie takie, jakie są na maszynach.
W monitorowaniu pracy maszyn jest to niezwykle istotne.

To wszystko sprawia, że zarządzanie produkcją i obliczanie kluczowych wskaźników produktywności (takich jak np. OEE), opiera się na realnych informacjach informacjach pochodzących wprost z parku maszynowego.

Co więcej, monitoring maszyn w Scout daje dostęp do informacji inaczej nieosiągalnych, takich jak:

  • rzeczywisty czas pracy i bezczynności
  • wykonywany program
  • aktualna prędkość
  • liczba wykonanych detali (w przypadku niektórych sterowań)
  • prędkość posuwu
  • wartość z potencjometru szybkości (override)
  • obciążenie wrzeciona (w przypadku niektórych sterowań)

Scout to narzędzie Przemysł 4.0, dzięki któremu firmy dowolnej wielkości mogą łatwo, szybko i niskim kosztem zacząć czerpać korzyści z monitorowania pracy maszyn.

Czasem pojawia się potrzeba uzupełnienia danych z maszyn informacjami od operatorów. Specjalnie do tego celu w Scout powstał Panel Operatora.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zobacz jak wygląda monitoring maszyn w Scout

Przewiń do góry