Maszyny i ludzie w dobie Przemysłu 4.0

Na początku był chaos. Chaos zawsze towarzyszy zmianom, bo zmiany niosą niepewność.
Powstało wiele teorii mówiących o tym, że w erze nadchodzącego Przemysłu 4.0 maszyny zabiorą człowiekowi pracę. Mamy tymczasem rok 2021 i umysł ludzki wciąż jest niezastąpiony.
Co więcej, okazuje się, że Przemysł 4.0 łączy ludzi i maszyny oraz pozwala tym pierwszym lepiej wykonywać swoją pracę.

Przeprowadzone kilka lat temu ankiety wykazały, że wielu ludzi i przedsiębiorstw było sceptycznie nastawionych do zwiększania informatyzacji w firmach. Twierdzono, że nie przyczyni się to do poprawy zadowolenia z wykonywanej pracy.

Możliwe, że taki stan rzeczy wynikał z nieprzygotowania pracowników oraz braku strategii wdrożenia zagadnień typu IIoT, czy druku 3D.

W ciągu tych kilku lat, sytuacja zaczęła się zmieniać. Aktualnie, dzięki coraz większej liczbie wdrożeń cyfrowych narzędzi, wiemy coraz więcej na temat szans i zagrożeń jakie niesie za sobą Przemysł 4.0. Zaczyna to dostrzegać nawet sektor firm MŚP.

Wpływ Przemysłu 4.0 na zadowolenie pracowników

Elementem Przemysłu 4.0 są kompleksowe rozwiązania systemowe i informatyczne, mające wpływ na wiele płaszczyzn produkcji, w tym również na pracę pracowników na różnych szczeblach, na przykład:

RozwiązanieKorzyść dla pracowników
automatyczne systemy planistyczne pozwalają sporządzić optymalny plan pracy dla zakładu produkcyjnego (zob. też Harmonogram)planiści, utrzymanie ruchu czy kierownicy produkcji zyskują potężne narzędzie wspomagające ich w żmudnej, mrówczej pracy
zakładowa kontrola produkcji, IIoT i automatyczne monitorowanie maszyn umożliwia natychmiastową weryfikację założonego planuna podstawie wiarygodnych informacji, interesariusze mają pewność, że produkcja jest realizowana zgodnie (lub niezgodnie!) z planem; znika element niepewności

Podkreślić należy, że zadowolenie z wykonywanej pracy jest bardzo często czynnikiem dominującym jeśli chodzi o decyzję wyboru miejsca zatrudnienia. Okazuje się zatem, że nowoczesne technologie cyfrowe i Przemysł 4.0 pozwalają ludziom lepiej wykonywać swoją pracę, a to wprost przekłada się na wzrost satysfakcji z jej wykonywania.

Wykorzystanie coraz to nowszych technologii pozwala dostosować produkcję do rosnących wymagań rynku i klienta. Zazwyczaj oznacza to optymalizację kosztów oraz poprawę jakości wykonywanych wyrobów.

Przemysł 4.0 powoduje dodatkowo wzrost zadowolenia z wykonywanej pracy. Może dlatego dziś coraz więcej ludzi patrzy z optymizmem na wkraczające do przedsiębiorstw nowe technologie i traktuje je jako rozwiązanie na problemy współczesnego świata.

Maszyny i ludzie w dobie Przemysłu 4.0
Przewiń do góry