Pomoc SCT

Wymagania techniczne SCT (Narzędzie Konfiguracyjne Scout)

Wymagania do instalacji oraz uruchomienia SCT:

  • System operacyjny: Windows 8/10 lub Windows Server 2012 lub nowszy.
  • .NET Framework 4.7 (instalator SCT pobierze i zainstaluje wymagane komponenty; możesz również pobrać instalator .NET Framework 4.7.2 ze strony Microsoftu)
  • Sugerowana konfiguracja PC: CPU min. 2 Core x 2,4 GHz, min. 4 GB RAM

Rozpoczynanie pracy z SCT

Po zalogowaniu się do swojego konta Scout, kliknij odpowiedni przycisk w celu pobrania instalatora SCT.

Instalator przeprowadzi Cię przez kolejne etapy instalacji oraz zainstaluje niezbędne aplikacje i komponenty.

Przy pierwszym uruchomieniu SCT, wyświetlone zostanie okno z listą systemów sterowania do wyboru:

Wybierz odpowiedni dla swojej maszyny system sterowania, wprowadź niezbędne informacje (zazwyczaj wystarczy podać adres IP maszyny), podaj swoje dane do logowania w Scout i… to wszystko! Maszyna zostanie dodana na stronie WWW Scout i będzie widoczna na Pulpicie oraz w SCT:

Odbieranie danych z maszyn i przesyłanie na serwer Scout

Domyślnie SCT odbiera dane z maszyn i przesyła dalej na serwer Scout tylko wtedy, kiedy SCT jest uruchomione. Po zamknięciu SCT, dane przestaną być przesyłane. Jest to tzw.”tryb Aplikacji SCT”.

Możliwe jest jednak przejście w “tryb Usługi systemu Windows”: w tym przypadku, SCT ustawi usługi Windows (Windows Service) działające w tle i uruchamiane podczas uruchamiania komputera. Dzięki temu dane przesyłane są zawsze, kiedy komputer jest uruchomiony i nie trzeba ręcznie uruchamiać aplikacji SCT.

Tryb Usługi systemu Windows

Aby przełączyć SCT w tryb Usługi systemu Windows, kliknij “TAK” w oknie dialogowym podczas zamykania SCT lub wejdź w Ustawienia -> wybierz system sterowania i następnie dla opcji “Tryb uruchomienia usługi [NAZWA]” wybierz: “Usługa systemu Windows”, a następnie “Zatwierdź”.

Tryb Aplikacji

Aby przełączyć SCT w tryb Aplikacji wejdź w Ustawienia -> wybierz system sterowania i następnie dla opcji “Tryb uruchomienia usługi [NAZWA]” wybierz: “Aplikacja”, a następnie “Zatwierdź”.

Przewiń do góry