Heidenhain

Informacje dot. systemu sterowania CNC Heidenhain

Scout obsługuje m.in. następujące modele/wersje sterowania Heidenhain:

TNC 320, TNC 360, TNC 426, TNC 430, iTNC 530, TNC 620, TNC 640, MANUALplus, DataPilot CP 620, DataPilot CP 640, DataPilot MP 620, DataPilot 4110, DataPilot 4290…

Jeśli maszyna jest podłączona do sieci LAN w Twojej firmie i korzystasz z programu TNCremo – to prawdopodobnie możesz rozpocząć monitorowanie swojej maszyny w ciągu 5 minut za pomocą SCT.

Jeśli jednak nie korzystasz z TNCremo to upewnij się czy na maszynie jest włączona opcja TNCOPT (lub External Access):

Ustawienia Heidenhain
Ustawienia Heidenhain
W skrajnych przypadkach konieczne może być zedytowanie pliku TNC.SYS na maszynie i dodanie wpisu:
 
REMOTE.PERMISSION = [adres IP komputera na którym jest zainstalowany SCT]
np.
REMOTE.PERMISSION = 192.168.2.120
W przypadku TNC620/640: konieczne jest włączenie opcji 18 od producenta maszyny lub bezpośrednio Heidenhain.
Przewiń do góry